Exoskeleton voor therapie en thuis

REX is een exoskeleton dat mensen met mobiliteitsbeperkingen ondersteunt en helpt bij hun therapeutische oefeningen of in hun  dagelijks leven.

Meer zelfvertrouwen, minder klachten

Door rechtop te  staan en te bewegen met REX  en de daarbijbehorende onafhankelijkheid – vergroot  het zelfvertrouwen. Steeds meer studies tonen ook aan dat algemene gezondheidsklachten die gepaard gaan met in een rolstoel zitten, sterk verminderen.

 

Technologie uit Nieuw-Zeeland

REX is een product van het Nieuw-Zeelandse pioniersbedrijf REX Bionics.

Weer rechtop en vooruit

REX is een exoskeleton dat je zelf bestuurt en helpt rechtkomen, bewegen en in evenwicht blijven. Het is geschikt voor rolstoelpatiënten met verlammingen tot C4/5.

Ontdek REX

Veilig zelf stappen

Zelf besturen

REX is een exoskeleton dat je zelf bestuurt met een joystick. Je bepaalt zelf snelheid en richting en behoudt altijd zelf de controle.

Aanpasbaar

REX is een exoskeleton dat  makkelijk en op een paar minuten aan te passen is zodat het past voor elke gebruiker. Er zijn wel enkele beperkingen: niet kleiner dan 1m42m en niet groter dan 1m93m zijn, niet zwaarder wegen dan 100 kilo en een bekkenbreedte van minder dan 380 mm hebben.

Veilig

27 microprocessors zorgen  samen met sensoren op gewrichten en ledematen dat  je in evenwicht blijft. Je kan niet vallen met REX en je zit vast met vier dubbele banden, een heupharnas  en speciale beenhouders.

Duurzaam

REX is een exoskeleton dat is  gemaakt van duurzame materialen,   geschikt voor in medische omgevingen,   inclusief hypoallergeen en wasbaar schuim dat voorkomt  dat er druk op bepaalde punten wordt gezet.

Herlaadbaar

REX is uitgerust met 2 herlaadbare en vervangbare lithium-polymeer batterijen die elk 60 minuten meegaan en op 90 minuten tijd zijn opgeladen.

Voor therapie

Voor mensen met een mobiliteitsbeperking

REX is een exoskeleton dat mensen met mobiliteitsbeperkingen helpt bij hun therapeutische oefeningen.Opstaan, stappen en rechtop bewegen  kan de lastige gevolgen van te lang zitten voor rolstoelgebruikers compenseren.

Minder zwaar voor therapeut

REX maakt het de therapeut makkelijker.  De patiënt moet niet meer zelf worden opgetild  en er is ook geen extra hulp meer nodig.

Snel aangeleerd en aangepast

REX zit zo in mekaar dat het gebruik ervan makkelijk en snel is aangeleerd door therapeut en patiënt. REX is ook in vijf minuten aan te passen  voor elke nieuwe patiënt zodat er niet veel  voorbereidingstijd nodig is.

Eerst medisch testen

Patiënten kunnen pas gebruik maken  van Rex na een reeks medische testen. Daarbij is aandacht voor de algemene gezondheid van de patiënt en de bewegingsmogelijkheden die de patiënt nog heeft.

REX P voor thuis

Uw eigen REX

REX P is een REX-exoskeleton dat op maat is gemaakt en afgesteld voor een enkele persoon met een mobiliteitsbeperking. Met uw eigen REX P kan u thuis en in uw omgeving  zowel uw eigen lichaam oefenen als rechtop bewegen.

Makkelijk in gebruik

Omdat de REX P op maat wordt gemaakt  wordt hij ook maar voor een iemand afgesteld. Dat maakt het bedienen en  gebruiken ervan nog makkelijker.

Therapeutisch oefenen

Met een eigen REX P kan u thuis oefeningen uitvoeren die u samen met uw therapeut doorneemt. De oefeningen helpen spasmen verminderen, versterken blaas- en darmfuncties en  verbeteren de bloedsomloop in het onderlichaam.

Onafhankelijker

Met een eigen REX P wordt u thuis en in uw omgeving onafhankelijker en zelfstandiger.  Rechtop staand en voortbewegend maakt wat onmogelijk was weer gewoon.

Meer zelfvertrouwen

Doordat de REX P u onafhankelijker en zelfstandiger maakt, groeit ook uw zelfvertrouwen  en gevoel van eigenwaarde. Rechtop staand verandert niet alleen uw perspectief op de wereld maar ook het perspectief van de wereld op u.

Therapeutisch oefenen

Door regelmatig de REX P te gebruiken kunnen de ongemakken van in een rolstoel zitten beperkt worden.

PATIËNTEN VERTELLEN OVER DE REX

Therapeutische REX-oefeningen

In deze video van producent REX Bionics worden op maat en doelgerichte therapeutische REX-oefeningen getoond . Verlamde patiënten vertellen wat ze daar aan hebben.

REX P voor thuis

In deze video van producent REX Bionics wordt getoond hoe een rolstoelpatiënte gebruik kan maken van een REX P in huis en in haar omgeving. REX en REX P blijken ook in de koffer van de wagen te passen en … zittend op de achterbank.

IN het revalidatiecentrum

In deze video van producent REX Bionics wordt getoond hoe een revalidatiecentrum REX gebruikt om patiënten te laten stappen. Patiënten en begeleiders leggen uit hoe ze dat ervaren.

Deze website gebruikt cookies om het u gemakkelijker te maken. Niet meer, niet minder / Ce site utilise des cookies pour vous faciliter la tâche. Pas plus, pas moins. Info

WAT DOEN COOKIES?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden met een unieke code die door websites op je computer worden geplaatst. Cookies hebben verschillende doelen: taalinstellingen aansturen, sessies mogelijk maken en ‘tracking’ waarmee je gedrag op de website gedurende je bezoek en bij volgende bezoeken wordt gevolgd en mogelijks gepersonaliseerd. Het uiteindelijke doel van al die cookies is de gebruikservaring van de bezoeker te verbeteren, een bezoek te vergemakkelijken of te personaliseren.
Cookies worden geplaatst door de website (via de server) en ‘tools’ die de website toelaat. Alleen die cookies kan de website lezen. Geen andere. En het is uitgesloten dat de website toegang heeft tot enige andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.
GEBRUIKTE COOKIES
Deze website gebruikt enkel cookies van betrouwbare derde partijen in Europa.
Deze website gebruikt Google Analytics, zowat de standaard software die helpt om de voorkeuren van gebruikers te analyseren en de ervaring van de gebruikers te optimaliseren.
Voor meer informatie, zie privacy.google.com
Op deze website zit ook een sociale media-deelfunctie zoals Facebook en Twitter. Ook daarbij kunnen cookies worden gebruikt.
COOKIES WEIGEREN
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: browserchecker.nl
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
QUE COOKIES?
Les cookies sont de petites données ou des fichiers texte avec un code unique que les sites Web placent sur votre ordinateur. Les cookies ont des objectifs différents: diriger les paramètres de langue, rendre les sessions possibles et «tracking» qui suivent votre comportement sur le site lors de votre visite et lors de visites ultérieures et éventuellement personnalisé. Le but ultime de tous ces cookies est d'améliorer l'expérience utilisateur du visiteur, de faciliter une visite ou de le personnaliser.
Les cookies sont placés par le site Web (via le serveur) et les «outils» que le site Web permet. Seuls ces cookies peuvent lire le site Web. Aucun autre et il est exclu que le site ait accès à d'autres informations sur votre ordinateur ou appareil mobile.
COOKIES UTILISÉS
Ce site utilise uniquement des cookies provenant de tiers fiables en Europe.
Ce site utilise Google Analytics, le logiciel standard qui permet d'analyser les préférences des utilisateurs et d'optimiser l'expérience des utilisateurs.
Pour plus d'informations, voir privacy.google.com
Ce site a également une fonction de partage de médias sociaux tels que Facebook et Twitter . Les cookies peuvent également être utilisés ici.
COOKIES DE REFUS
Vous pouvez refuser l'installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. Sur le site suivant vous trouverez la procédure de refus des cookies pour les navigateurs les plus utilisés: browserchecker.nl
Vous pouvez également supprimer les cookies déjà installés depuis votre ordinateur ou appareil mobile à tout moment.

Sluiten / Fermer