Samenwerken met onderzoekers en organisaties

Neuro-Bionics werkt samen met onderzoekers en organisaties die innovatieve technologie voor professionals en patiënten uittesten en uitzoeken hoe efficiënt ze werkt en hoe ze kan worden verbeterd. Voor de SEM GLOVE werkt producent Bioservo samen met NASA en General Motors. In België heeft Neuro-Bionics een partnership met MobiLab van de Thomas More Hogeschool en To Walk Again, de vzw achter het project van Marc Herremans.

Leer onze partners kennen

Ruimtetechnologie van NASA, engineering van GM & medtech van Bioservo

Bioservo, de uitvinder van de SEM GLOVE™, werkt sinds 2016 samen met de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA en General Motors. Samen maken ze gebruik van elkaars kennis om ruimtetechnologie en engineering te gebruiken voor medische oplossingen en verbeteringen. Zo wordt de technologie van de RoboGlove, waarmee de ruimterobot Robonaut 2 werd uitgerust en gelanceerd in 2011, verder uitgewerkt voor de SEM GLOVE en andere toepassingen.

Een van die toepassingen is een handschoen die zwaar en repetitief werk verlicht. De eerste testen zijn al uitgevoerd en klinken veelbelovend.

Ekso Bionics

Neuro-Bionics werkt samen met Ekso Bionics, de producent van de Ekso GT™. Ekso Bionics is een Amerikaans pioniersbedrijf op het vlak van ondersteunende robotica. Begonnen als spin-off van de Berkeley-universiteit met een focus op militaire bionische hulpmiddelen geëvolueerd naar een dynamisch bedrijf met toepassinge  voor rolstoelpatiënten en mensen met andere beperkingen

Robotic SEM™ Technology helps weakened muscles gain new strength

Bioservo is een Zweeds bedrijf dat innovatieve robottechologie ontwikkelt die mensen helpt beter te bewegen. De SEM GLOVE is hun eerste product op basis van haar eigen Soft Extra Muscle (SEM) -technologie. Uniek, omdat ze de gebruiker de controle laat over het gebruik ervan en niet de robot.

Het bedrijf heeft een samenwerking opgezet met NASA en GM en werkt ook met Europese fondsen om concrete nieuwe producten te ontwikkelen die mensen helpen beter te revalideren en beter te leven.

REX BIONICS

Neuro-Bionics werkt samen met REX BIONICS, de producent van REX en REX P. REX Bionics is een Nieuw-Zeelands pioniersbedrijf op het vlak van ondersteunende robotica voor rolstoelpatiënten.

To walk again, To live again

Neuro-Bionics werkt samen met To Walk Again, de organisatie achter het project van stichter en bezieler Marc Herremans. To Walk Again biedt laagdrempelige en aangepaste sport-en bewegingsactiviteiten aan voor kinderen, jongeren, volwassen met een fysieke beperking en hun entourage. Ze zoekt ook mee naar oplossingen voor mensen met een fysieke beperking. Altijd gedreven door hoop en optimisme.

Wetenschappelijk onderzoek op het raakvlak van welzijn en technologie

Mobilab is een multidisciplinair expertisecentrum en verricht mensgericht, toonaangevend en innovatief toegepast wetenschappelijk onderzoek op het raakvlak van welzijn en technologie. Ze creëren een maatschappelijk relevante synergie tussen onderzoek, onderwijs en praktijkveld, gericht op de verbetering van levenskwaliteit en welbevinden. 29 onderzoekers werken er binnen een ruim nationaal en  internationaal netwerk. De Sem Glove is een van de projecten die ze in hun onderzoek hebben opgenomen. Ze werken daarvoor samen met fysiotherapeut Kris Goos.

 

Deze website gebruikt cookies om het u gemakkelijker te maken. Niet meer, niet minder / Ce site utilise des cookies pour vous faciliter la tâche. Pas plus, pas moins. Info

WAT DOEN COOKIES?
Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden met een unieke code die door websites op je computer worden geplaatst. Cookies hebben verschillende doelen: taalinstellingen aansturen, sessies mogelijk maken en ‘tracking’ waarmee je gedrag op de website gedurende je bezoek en bij volgende bezoeken wordt gevolgd en mogelijks gepersonaliseerd. Het uiteindelijke doel van al die cookies is de gebruikservaring van de bezoeker te verbeteren, een bezoek te vergemakkelijken of te personaliseren.
Cookies worden geplaatst door de website (via de server) en ‘tools’ die de website toelaat. Alleen die cookies kan de website lezen. Geen andere. En het is uitgesloten dat de website toegang heeft tot enige andere informatie op uw computer of mobiele apparaat.
GEBRUIKTE COOKIES
Deze website gebruikt enkel cookies van betrouwbare derde partijen in Europa.
Deze website gebruikt Google Analytics, zowat de standaard software die helpt om de voorkeuren van gebruikers te analyseren en de ervaring van de gebruikers te optimaliseren.
Voor meer informatie, zie privacy.google.com
Op deze website zit ook een sociale media-deelfunctie zoals Facebook en Twitter. Ook daarbij kunnen cookies worden gebruikt.
COOKIES WEIGEREN
Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vindt u voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: browserchecker.nl
U kunt ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
QUE COOKIES?
Les cookies sont de petites données ou des fichiers texte avec un code unique que les sites Web placent sur votre ordinateur. Les cookies ont des objectifs différents: diriger les paramètres de langue, rendre les sessions possibles et «tracking» qui suivent votre comportement sur le site lors de votre visite et lors de visites ultérieures et éventuellement personnalisé. Le but ultime de tous ces cookies est d'améliorer l'expérience utilisateur du visiteur, de faciliter une visite ou de le personnaliser.
Les cookies sont placés par le site Web (via le serveur) et les «outils» que le site Web permet. Seuls ces cookies peuvent lire le site Web. Aucun autre et il est exclu que le site ait accès à d'autres informations sur votre ordinateur ou appareil mobile.
COOKIES UTILISÉS
Ce site utilise uniquement des cookies provenant de tiers fiables en Europe.
Ce site utilise Google Analytics, le logiciel standard qui permet d'analyser les préférences des utilisateurs et d'optimiser l'expérience des utilisateurs.
Pour plus d'informations, voir privacy.google.com
Ce site a également une fonction de partage de médias sociaux tels que Facebook et Twitter . Les cookies peuvent également être utilisés ici.
COOKIES DE REFUS
Vous pouvez refuser l'installation de cookies via les paramètres de votre navigateur. Sur le site suivant vous trouverez la procédure de refus des cookies pour les navigateurs les plus utilisés: browserchecker.nl
Vous pouvez également supprimer les cookies déjà installés depuis votre ordinateur ou appareil mobile à tout moment.

Sluiten / Fermer